คุณ พงศ์ธร ทับทอง
Tel.-   084-539-8484
      -    084-688-8862
      -   02-520-4887

บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด
บริการสรรหาบุคคลากรฝ่ายผลิต
เข้าทำงานประจำโรงงาน
 

สาขาอมตะนคร
สาขาสระบุรี
สาขาลำลูกกา
สาขาปราจีนบุรี
สาขาบางปู
สาขานวนคร
สาขานครราชสีมา
สาขา ระยอง


บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด  ได้ดำเนินธุรกิจจากกลุ่มคณะผู้บริหารมีความเห็นตรงกัน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสามารถที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจที่ขายบริการให้กับบริษัทต่าง ๆ ได้โดยอาศัยจากประสบการณ์ของการทำงานกับกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงของประเทศมาปรับปรุงพัฒนาเป็นองค์กรรับจ้างบริการให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการเข้าออกของแรงงานระดับล่างนับเป็นอุปสรรค์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ  คุณภาพของการผลิต

บริษัทฯ ดำเนินกิจการประเภท การสรรหาพนักงานในระดับทั่วไป การบริการจัดหาแรงงาน และหรือพนักงานเพื่อเข้าไปทำงานให้กับผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า การจ้างเหมาแรงงานรายชิ้น นอกจากนี้ยังนำเข้าแรงงาน ให้บริการให้การปรึกษาด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร และการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นกระบวนการ การดำเนินการยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน

 
 

• ผู้ว่าจ้างจะได้รับการบริการ ทางด้านการบริหารงานของบุคคลที่มีความชำนาญงานเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเบี่ยงเบนมาหลายสาเหตุจนบางครั้งอยู่ในภาวะวิกฤต
 
• บริษัทมีบุคลากร (ฝ่ายบริหาร)มีความชำนาญเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ของอาชีพที่เรียนรู้มาจากบริษัทต่างๆ ที่มีชื่อเสียงยินดีจะนำความรู้ความสามารถนี้มาช่วยแก้ปัญหาหรืออุปสรรค์ภายในองค์กรของผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
• ผู้ว่าจ้างจะลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในสถานประกอบการ ดังนั้นผู้ว่าจ้างสามารถจะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มปริมาณการผลิต สามารถที่จะแข่งขันกับตลาดภายนอกได้อย่างเต็มที่อันจะนำความสำเร็จมาสู่องค์กรของผู้ว่าจ้างได้อย่างแน่นอน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด

Address :120/5 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Phone / Mobile : 084-539-8484,
      084-688-8862, 02-520-4887
Fax : 02-531-8942, 02-529-2576
 E- Mails : [email protected]
E- Mails :[email protected]