คุณ พงศ์ธร ทับทอง
Tel.-   084-539-8484
      -    084-688-8862
      -   02-520-4887

บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด
บริการสรรหาบุคคลากรฝ่ายผลิต
เข้าทำงานประจำโรงงาน
 

สาขาอมตะนคร
สาขาสระบุรี
สาขาลำลูกกา
สาขาปราจีนบุรี
สาขาบางปู
สาขานวนคร
สาขานครราชสีมา
สาขา ระยอง

การจ้างเหมางานรายชิ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ครบวงจร เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ขนส่ง ลำเลียง ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ประกอบชิ้นส่วน แอร์ เครื่องทำความเย็น ฯลฯ

      การบริการ และ การจัดการ ยึดหลักนโยบายในการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ได้แก่
         1.  คุณภาพ (Quality)
         2.  ราคา  ( Cost )
         3.  การส่งมอบ ( Delivery )
         4.  การบริการ ( Service )
     เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท ที่ว่า "บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า "