คุณ พงศ์ธร ทับทอง
Tel.-   084-539-8484
      -    084-688-8862
      -   02-520-4887

บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด
บริการสรรหาบุคคลากรฝ่ายผลิต
เข้าทำงานประจำโรงงาน
 

สาขาอมตะนคร
สาขาสระบุรี
สาขาลำลูกกา
สาขาปราจีนบุรี
สาขาบางปู
สาขานวนคร
สาขานครราชสีมา
สาขา ระยอง

งานด้านที่ปรึกษาและการฝึกอบรม
1. บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การแรงงานสัมพันธ์
2. บริการให้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยทีมวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพทางด้านการบริหารงานบุคคลในภาวะวิกฤต, การบริหารการจัดการแบบญี่ปุ่น , การพัฒนาองค์กร , 5 ส, ISO-9000/14000 และ QS-9000